ВКЛАД АРМЯНСКОГО НАРОДА В ПОБЕДУ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945
Авакян Газарос Аветисович Авакян Грант Арсенович Аветисян Унан Мкртичович Автандилян Темик Оганесович Агамиров Гога Григорьевич Айриев Армен Теванович Акопян Рубен Казарович Акопянц Геворк Тамразович Аматуни Ашот Апетович Антинян Авак Вартанович Аракелян Сурен Смбатович Арзуманов Гурген Музаевич Арустамов Георгий Аркадьевич Арутюнян Айдин Арутюнович Арутюнов Михаил Агателович Асламазян Сурен Артемевич Асриян Ашот Минасович Аянян Эдуард Меликович Бабаджанян Амазасп Хачатурович Бабаян Агван Нагапетович Бабаян Амаяк Григорьевич Бабаян Грант Геворкович Багдасарян Семен Карапетович Багиров Рубен Христофорович Баграмян Иван Христофорович Багян Григорий Карапетович Балаян Гарегин Шегиевич Бастанджян Мигран Мигранович Бурназян Сергей Авдеевич Ванцян Вачаган Унанович Вартумян Гарник Барсегович Вартанян Геворк Андреевич Галстян Сократ Алексеевич Гаранян Ерванд Георгиевич Григорьян Сергей Вартанович Даниелянц Ерем Иванович Дарбинян Левон Хнгяносович Дарбинян Ншан Авакович Егиазарян Татевос Аршакович Закарян Вагенак Симонович Ионосьян Владимир Абрамович Исаков Иван Степанович Исраелян Липарит Мирзоевич Казарьян Ашот Вагаршакович Казарян Амаяк Левонович Казарян Андраник Абрамович Казарян Ашхарбек Саркисович Калустов Григорий Шаумович Кальян Леонид Петрович Капрэлян Рафаил Иванович Карапетян Асканаз Георгиевич Караханян Джаган Саркисович Каспаров Ашот Джумшудович Каспарян Сурен Акопович Костандян Гаруш Сергеевич Левонян Вачик Амаякович Мадоян Гукас Карапетович Манукян Акоп Балабекович Манукян Андраник Александрович Мартиросян Саркис Согомонович Мелетян Арутюн Рубенович Меликян Хачатур Беглярович Мелконян Андрей Хачикович Микаелян Гедеон Айрапетович Мкртумов Самсон Мовсесович Мкртчян Арутюн Рубенович Мнацаканян Александр Сидорович Мурадян Андраник Акопович Мурдукян Александр Иосифович Нагульян Мартирос Карапетович Назаров Константин Александров Оганесов Вазген Михайлович Оганесян Владимир Амрамович Оганов Сергей Андреевич Оганьянц Грант Аракелович Петросян Сурен Григорьевич Погосян Арамаис Саркисович Ростомян Апавен Васильевич Рустамян Вардкес Аршакович Сарибекян Ишхан Барсегович Саркисов Федор Исаевич Саркисян Арамаис Асатурович Саркисян Василий Надоевич Саркисян Сурен Арташесович Сафаров Арам Овакимович Сноплян Амаяк Арутюнович Степанян Нельсон Георгиевич Тамбиев Владимир Григорьевич Тащиян Сурен Амбарцумович Тер-Оганов Арсен Арамович Хазарьян Семён Аркадьевич Хачатрян Хорен Арменакович Чакрян Арутюн Хачикович Чапчахов Лазарь Сергеевич Чилингарян Сарибек Согомонович Шалджян Мигран Михаилович Шаумян Иван Константинович Яврумов Владимир Акопович Язиджян Давид Мисакович

Подготовлено при содействии Центра
общественных связей и информации аппарата
президента РА Армения, Ереван
E-mail: info@1945.am
Copyright © 2013   1945.am